facebook
matomo pixcel
"นำศักยภาพของพืชสู่ชิวิต" (Bringing Plant Potential to Life)
กำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดด้วยผลิตภัณฑ์ซินเจนทา

อัพเดทเมื่อ : 2019-07-30 11:00:04

กำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดด้วยผลิตภัณฑ์ซินเจนทา

ก่อนที่จะทำลายผลผลิตของคุณ

© 2017 ซินเจนทา อโกร เอจี, บาเซิล, สวิตเซอร์แลนด์ สงวนลิขสิทธิ์.
www.syngentaseedcare.com
ใช้ผลิตภัณฑ์สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย ควรอ่านฉลากและข้อมูลผลิตภัณฑ์ก่อนใช้เสมอ กำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดด้วยผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ก่อนที่จะทำลายผลผลิตของคุณ หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (FAW)


ข้อเท็จจริง

หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

สามารถทำลายผลผลิต สร้างความเสียหายมาก หากไม่มีการควบคุม – ผลผลิตข้าวโพดจะสูญเสียประมาณ 21–53% ในแต่ละฤดูการผลิต (ข้อมูลจาก 12 ประเทศ) ข้าวโพดเป็นพืชอาหารหลัก แต่ก็ยังมีพืชอาหารอื่นอีก กว่า 100 ชนิด พืชมีความเสี่ยงถูกหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดเข้าทำลายตั้งแต่ระยะต้นอ่อนจนถึงระยะให้ผลผลิต ขยายพันธุ์ได้หลายรุ่นต่อปี – ตัวเต็มวัยเพศเมียสามารถวางไข่ได้ถึง 2,000 ฟองในช่วงวงจรชีวิต ระยะตัวเต็มวัย (ผีเสื้อกลางคืน) สามารถบินได้ถึงคืนละ 100 กิโลเมตร พบในทุกประเทศในทวีปแอฟริกาที่ปลูกข้าวโพดเป็นหลัก ที่มา: รายงาน CABI เรื่อง หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด - กันยายน 2560 ใบข้าวโพดที่ถูกทำลายโดยหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด มีต้นกำเนิดในพื้นที่เขตร้อนของอเมริกาใต้ (เช่น บราซิล อาร์เจนติน่า) พื้นที่แถบแคริบเบียน และยังพบในบางพื้นที่ทางใต้ของสหรัฐอเมริกา (เช่น เท็กซัส, ฟลอริด้า) พบว่าเป็นแมลงศัตรูพืชที่อันตรายมากโดยเฉพาะในข้าวโพด

พบรายงานครั้งแรกที่ไนจีเรียตะวันตกเฉียงใต้ช่วงปลายเดือนมกราคม 2559 และแพร่กระจายอย่างรวดเร็วไปยังทุกประเทศในทวีปแอฟริกาที่มีการเพาะปลูกข้าวโพด แมลงศัตรูพืชเข้าทำลายในแอฟริกาใต้ในช่วงต้นมกราคม 2560 โดยประเทศส่วนใหญ่ที่เผชิญปัญหานี้ ยังไม่ทราบว่าแมลงศัตรูพืชที่กำลังรับมืออยู่นี้คือแมลงชนิดใด สามารถสร้างความเสียหายได้มากเพียงใด ทั้งนี้ ประเทศมาลาวี นามิเบีย แซมเบีย และซิมบับเว ประสบปัญหาการสูญเสียผลผลิตอย่างมากกว่า 30-60% จากแมลงศัตรูพืชที่คุ้นเคยชนิดนี้

ในแซมเบีย พบพื้นที่ที่ถูกเข้าทำลาย ประมาณ 223,000 เฮคแตร์ และเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถึง 90,000 ไร่ ในมาลาวีพบพื้นที่ถูกเข้าทำลาย 17,000 เฮกแตร์ ในนามิเบียพบการเข้าทำลายในข้าวโพดและลูกเดือย 50,000 แฮกตาร์ และซิมบับเว พบการเข้าทำลายกว่า 130,000 เฮกแตร์ (ที่มา: การประชุม FAO ที่ฮาราเร 14-16 ก.พ. 2560) การเข้าแพร่ระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดในแอฟริกายังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด มีความเป็นไปได้หลายทาง แต่มีแนวโน้มที่จะติดไปกับการขนส่งสินค้าทางเรือและเครื่องบิน

ระยะตัวเต็มวัย (ผีเสื้อกลางคืน)

ระยะตัวเต็มวัย (ผีเสื้อกลางคืน)

ระยะตัวเต็มวัย (ผีเสื้อกลางคืน)
ตัวเต็มวัย หรือ ผีเสื้อกลางคืน ถือว่าเป็นแมลงบินได้ที่มีความแข็งแรงมาก สามารถเดินทางได้ระยะทางไกลมากต่อสัปดาห์ โดยอาศัยประโยชน์จากลมหรือสภาพสภาพอากาศ ตัวเต็มวัยเพศเมียมีวงจรชีวิตได้ถึง 21 วัน โดยเฉลี่ยอยู่ประมาณ 10 วัน ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืน ที่มีสีเทาเข้มและมีไม่มีรูปแบบของลวดลายขนปีกที่เฉพาะ หลังจากผสมพันธุ์แล้วมีระยะเวลาก่อนการตกไข่ประมาณ 3-4 วันแต่ตัวเมียส่วนใหญ่จะวางไข่ในช่วง 4-5 วันแรกหลังการผสมพันธุ์


กลุ่มไข่ของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

กลุ่มไข่ของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

ตัวอ่อนของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ที่เพิ่งออกจากไข่

ตัวอ่อนของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ที่เพิ่งออกจากไข่

ระยะไข่

ระยะไข่เป็นตัวหนอนใช้เวลาเพียง 2-3 วันในช่วงฤดูร้อนเดือน

การวางไข่ จะวางไข่เป็นแพ โดยจำนวนจะแตกต่างกันไป ตั้งแต่ 50-250 ฟอง และพบบันทึกว่าสามารถวางไข่ได้มากถึง 400 ฟอง ตัวเมียจะวางไข่ได้รวมเฉลี่ย 1,500 ฟอง และพบสูงสุดมากกว่า 2,000 ฟอง โดยทั่วไปตัวเมียมักวางไข่เป็นชั้นๆ แต่ส่วนใหญ่จะวางไข่ชั้นเดียวบนใบไม้


จุดสีดำ 4 จุดเรียงตัวกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสบนหลังช่วงปลายของตัวหนอน

จุดสีดำ 4 จุดเรียงตัวกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสบนหลังช่วงปลายของตัวหนอน

ระยะหนอน
หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด พบว่ามี สีสันที่หลากหลาย ตั้งแต่โทนสีเขียวจนถึงสีโทนชมพู น้ำตาลหรือดำ พร้อมแนวเส้นสีขาวระหว่างดวงตาเป็นรูปตัว Y บนช่วงหัวและตาเป็นลายตาข่าย บนลำตัวมีแถบสีซีดอ่อนอยู่ช่วงด้านบนหลังตัดกับแถบสีเข้มที่ด้านข้าง หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด จะขนาดเล็กมากในระยะแรก สามารถเข้าทำลายและทำให้เกิดความเสียหายกับต้นพืชได้ง่ายและสังเกตุ พบเห็น ได้ยาก

ระยะหนอนใช้เวลาในการเจริญเติบโตประมาณ 2-3 สัปดาห์ โดยหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดที่โตเต็มที่ มีความยาวระหว่าง 2.5 ถึง 3.8 ซม. โดยกัดกินอาหารถึง 80% ของอาหารทั้งหมดในช่วงสองสามวันสุดท้ายของการพัฒนา ความต้องการอาหารเพื่อการเจริญเติบโตที่มาก จำนวนการขยายพันธุ์ต่อครั้งที่สูง สามารถสร้างความเสียหายทั้งพื้นที่ได้ในระยะเวลาอันสั้น


ความเสียหายรุนแรงต่อฝักข้าวโพด

ความเสียหายรุนแรงต่อฝักข้าวโพด

ข้าวโพดเป็นพืชอาหารหลัก แต่หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด สามารถเข้าทำลายและอาศัยในพืชอื่นได้อีกกว่า 100 ชนิด หรือในอย่างน้อย 27 วงศ์พืช (ความเสียหายรุนแรงต่อฝักข้าวโพด)
ดักแด้ของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

ดักแด้ของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

เมื่อระยะหนอนเสร็จสิ้นการกินอาหาร ตัวหนอนที่โตเต็มวัยจะขุดลึกลงไปในดินประมาณ 2.5 ซม. เข้าสู่การเป็นดักแด้ ทั้งนี้ดักแด้ยังสามารถฝักตัวได้ โดยใช้ใบไม้ห่อหุ้มไว้ ฝังตัวในลำต้นหรือซังข้าวโพด วงจรชีวิตใช้เวลาประมาณ 1 เดือน (24-40 วัน) ในฤดูร้อนและหลายเดือนในฤดูหนาว สามารถสืบพันธุ์ขยายสายพันธุ์ได้หลายรุ่นในแต่ละปี พบการบันทึกไว้ในทางตอนใต้ของฟลอริดาและเท็กซัสตอนใต้ ว่าสามารถฝักตัวข้ามฤดูหนาวได้

การควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด
การควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดต้องใช้วิธีการที่บูรณการร่วมหลายๆ วิธี- ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ใดเพียงอย่างเดียว ที่สามารถใช้ป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดได้ ต้องใช้ร่วมกันทั้งชนิดเมล็ดพันธุ์ ผลิตภัณฑ์สำหรับคลุกเมล็ด การใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชฉีดพ่นทางใบ และขั้นตอนการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (รวมถึงการปลูกพืชหมุนเวียน) เพื่อการแก้ปัญหา

เคล็ดลับพิเศษสำหรับโปรแกรมควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดที่มีประสิทธิภาพ:
 • เฝ้าระวังพื้นที่เพาะปลูก ด้วยกับดักฟีโรโมนสำหรับการตรวจประเมินการเข้าพื้นที่ของตัวเต็มวัยตั้งแต่ระยะแรก จะสามารถประเมินโอกาสการเข้าทำลายและความเสียหายจากการเข้าทำลายได้ตั้งแต่แรก สำรวจพื้นที่ ทุกๆ 2-3 วัน ตลอดวงจรชีวิตของพืช ตรวจสอบแถวขอบและแถวตรงกลางของพื้นที่ สำรวจหากลุ่มไข่ ตัวอ่อนหรือตัวหนอนขนาดเล็กและอาการใด ๆ ของพืชที่บ่งชี้ว่าเหี่ยวแห้งหรือเสียหาย
 • วางแผนการการใช้หรือพ่นผลิตภัณฑ์ฯ ตามความพร้อมในการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ประเภท ส่วนผสมและวิธีการปฏิบัติงาน
 • การควบคุมที่ดีที่สุด หากส่วนที่เป็นแหล่งอาหารของตัวอ่อนหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ได้รับสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ฯ ได้แก่ ส่วนของใบ ส่วนด้านนอกของฝักข้าวโพด ตลอดจนทุกส่วนที่สามารถ รับสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ฯ
 • ใช้อุปกรณ์สำหรับการพ่นแบบติดกับรถหรือแบบเป้สะพาย สำหรับการพ่นทางใบ การพ่นทางอากาศมีประสิทธิภาพน้อยกว่า
 • สลับกลุ่มสารเคมี เพื่อลดความต้นทานของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ในกลุ่ม diamide อาทิ chlorantraniliprole และ flubendiamide ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังอย่างมากเพื่อลดความต้านทาน
 • โปรแกรมควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด


กำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดด้วยผลิตภัณฑ์ซินเจนทา
กำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดด้วยผลิตภัณฑ์ซินเจนทา

MATCH (แมทช์)

MATCH (แมทช์)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

MATCH (แมทช์) มีประสิทธิภาพและมีความเชี่ยวชาญ ในการกำจัดหนอน (Lepidopteran) ทุกชนิด รวมถึงหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ซึ่งช่วยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย MATCH เป็นสารกำจัดหนอน (Lepidoptera) โดยการทำงาน 3 กระบวนการดังนี้
 1. กระบวนการภายในของหนอน: ยับยั้งการสังเคราะห์ไคติน ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาและสร้างหนังของหนอน,
  ทำลายหนอนที่สร้างความเสียหายให้กับพืช
 2. กระบวนการฟักตัวอ่อนจากไข่: ขัดขวางการฟักของไข่และป้องกันหนอนออกมาจากไข่ด้วยวิธีนี้เช่นกัน
 3. กระบวนการขยายพันธุ์: ตัวเต็มวัยที่ได้รับ MATCH เข้าไปจะวางไข่ที่เป็นหมัน ดังนั้น
  MATCH จึงป้องกันไม่ให้มีการเกิดของแมลงศัตรูพืชรุ่นต่อไปได้

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

 • การทำงานของทั้งสามกระบวนการ สามารถยืนยันประสิทธิภาพการทำงานที่สูงและผลการทำงานที่ยาวนานของ MATCH (แมทช์) ทำให้ลดจำนวนครั้งในการพ่น ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
 • MATCH (แมทช์) ออกฤทธิ์โดยการกินเข้าสู่ร่างกาย ดังนั้นจึงมีความปลอดภัยต่อแมลงที่เป็นประโยชน์
 • ใช้ในทุกสภาพอากาศ MATCH เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับสำหรับการควบคุมแมลงศัตรูพืชกลุ่มหนอน (Lepidoptera) ตั้งแต่สามทศวรรษที่ผ่านมาและเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำคัญภายในกลุ่มผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชกลุ่ม Lepidoptera ของซินเจนทา
 • ให้พ่นในช่วงแรกของการพัฒนาระยะตัวอ่อนของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด เพื่อการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ
PROCLAIM (โปรเคลม)

PROCLAIM (โปรเคลม)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

PROCLAIM®เป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชแบบเม็ดละเอียดละลายน้ำได้พร้อมการออกฤทธิ์ในกระเพาะอาหารของแมลงเพื่อควบคุมแมลงกลุ่ม Lepidopteran หลายชนิดเช่น หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

ออกฤทธิ์เร็ว ด้วยประสิทธิภาพการละลายน้ำที่ดี สารออกฤทธิ์จะซึมเข้าสู่ใบที่พ่นอย่างรวดเร็ว หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดจะเป็นอัมพาตและหยุดกินอาหารไม่นานหลังจากการได้รับสารตัวนี้เข้าไป และจะตายภายใน 1-4 วัน ผลิตภัณฑ์สามารถสลายตัวได้อย่างรวดเร็วและซึมผ่านเข้าสู่ผิวใบได้อย่างรวดเร็ว เชื่อได้ถึงประสิทธิภาพ และเข้ากันได้กับการกำจัดแมลงศัตรูพืชแบบบูรณาการ

เอกลักษณ์

ด้วยกลไลการทำงานที่ไม่เฉพาะ แตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่น ทำให้เกิดความต้านทานยากและเป็นเหมาะสำหรับใช้ในการสลับกลุ่มสารสำหรับการจัดการความต้านทานของแมลงศัตรูพืช

สารออกฤทธิ์

Emamectin Benzoate

FAW CONTROL:

การควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด
ให้พ่นในช่วงแรกของการพัฒนาของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ระยะตัวอ่อน เพื่อการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ
หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

ค้นหาตัวแทนจัดจำหน่ายไกล้คุณที่ตั้งสำนักงาน

ชั้น 25 ทาวเวอร์ เอ
ซีดับเบิ้ลยูทาวเวอร์

90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2201-4999


ที่ตั้งโรงงาน

261 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 4 ถนนสุขุมวิท ต. แพรกษา
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร.0-2709-4700
(ติดต่อได้ตลอด 24 ชม.)

โทรสาร. 0-2709-4707


ติดตามเราได้ที่

Facebook

Line

Youtube


เกี่ยวกับ

นโยบายส่วนตัว

Imprint

แผนที่เว็บไซต์

©2020 ซินเจนทาประเทศไทย

Top Top