facebook
matomo pixcel
"นำศักยภาพของพืชสู่ชิวิต" (Bringing Plant Potential to Life)
ฝ่ายบริการลูกค้าของซินเจนทาประเทศไทย

ฝ่ายบริการลูกค้าของซินเจนทาประเทศไทย

ติดต่อเรื่องการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การส่งสินค้า รับเรื่องร้องเรียน รวมถึงสอบถามความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การใช้งาน ตัวแทนจัดจำหน่ายสำนักงานในเขตพื้นที่ต่างๆในประเทศไทย

ติดต่อเรื่องการขาย

คุณ สุริยา ศักดา

คุณ สุริยา ศักดา

เจ้าหน้าที่ธุรการสนันสนุนฝ่ายขาย

02 2014871

suriya.saakda@syngenta.com

ติดต่อเรื่อง ส่งสินค้า รับเรื่องร้องเรียน

คุณ คมคาย เกิดศิริ

คุณ คมคาย เกิดศิริ

ผู้จัดการแผนกบริการลูกค้า

02 2014824

komkai.kerdsiri@syngenta.com

คุณ รัติยาพร คงคาน้อย

คุณ รัติยาพร คงคาน้อย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า

02 2014924

rattiyaporn.hongplai@syngenta.com

คุณ นันทพร อดุลย์เดช

คุณ นันทพร อดุลย์เดช

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า

02 2014826

nantaporn.aduldajh@syngenta.comที่ตั้งสำนักงาน

ชั้น 25 ทาวเวอร์ เอ
ซีดับเบิ้ลยูทาวเวอร์

90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2201-4999


ที่ตั้งโรงงาน

261 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 4 ถนนสุขุมวิท ต. แพรกษา
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร.0-2709-4700
(ติดต่อได้ตลอด 24 ชม.)

โทรสาร. 0-2709-4707


ติดตามเราได้ที่

Facebook

Line

Youtube


เกี่ยวกับ

นโยบายส่วนตัว

Imprint

แผนที่เว็บไซต์

©2020 ซินเจนทาประเทศไทย

Top