facebook
matomo pixcel

"นำศักยภาพของพืชสู่ชิวิต" (Bringing Plant Potential to Life)
ครุยเซอร์ ครุยเซอร์

ครุยเซอร์

ครุยเซอร์ สารป้องกันกำจัดแมลงในรูปของสารคลุกเมล็ดสูตรน้ำ ป้องกันกำจัดแมลงปากดูดเช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้ง ที่เข้าทำลายพืชในช่วงระยะแรกของการงอก ครุยเซอร์ปกป้องเมล็ดพันธุ์จากแมลงที่อยู่ในดินตั้งแต่เริ่มหยอดเมล็ดและความชื้นในดินช่วยให้ครุยเซอร์กระจายตัวอยู่รอบๆ เมล็ดและดูดซึมขึ้นสู่ลำต้นไปจนถึงปลายยอด

ดูเพิ่มเติม
ครุยเซอร์

รายละเอียดสินค้า

จุดเด่น ครุยเซอร์

ครุยเซอร์มีคุณสมบัติการเคลื่อนย้ายได้ดีในต้นพืช ใช้ป้องกันกำจัดแมลงในอัตราที่น้อย และลดปริมาณการใช้สารเคมีแบบฉีดพ่น ปกป้องต้นกล้าในช่วงแรกของพืชปลูก 14-35 วันหลังจากหยอดเมล็ด ด้วยคุณสมบัติที่ออกแบบมาเพื่อคลุกเมล็ดโดยเฉพาะและเข้ากันได้ดีกับสารคลุกเมล็ดชนิดอื่นๆ

ชื่อสามัญ:

ไทอะมีทอกแซม (thiamethoxam)

กลุ่มสารเคมี:

กลุ่ม 4A สารกำจัดแมลง

รายละเอียดฉลาก

สำหรับพืช

อัตราส่วน

ศัตรูพืช

ความปลอดภัย

ฉลากเสริม

จำหน่ายที่

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

ครุยเซอร์มีคุณสมบัติการเคลื่อนย้ายได้ดีในต้นพืช ใช้ป้องกันกำจัดแมลงในอัตราที่น้อย และลดปริมาณการใช้สารเคมีแบบฉีดพ่น ปกป้องต้นกล้าในช่วงแรกของพืชปลูก 14-35 วันหลังจากหยอดเมล็ด ด้วยคุณสมบัติที่ออกแบบมาเพื่อคลุกเมล็ดโดยเฉพาะและเข้ากันได้ดีกับสารคลุกเมล็ดชนิดอื่นๆ

คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์

ที่ตั้งสำนักงาน

ชั้น 25 ทาวเวอร์ เอ
ซีดับเบิ้ลยูทาวเวอร์

90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310

โทร. +662 201 4999

แฟกซ์. +662 201 4949

ที่ตั้งโรงงาน

เลขที่ 261 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ซอย4C ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร. +662 709 4700

แฟกซ์. +662 709 4707

ติดตามเรา

Facebook

Line

Youtube


เกี่ยวกับเรา

นโยบายส่วนตัว

แผนที่เว็บไซต์

©2021 ซินเจนทาประเทศไทย

Top