facebook
matomo pixcel
"นำศักยภาพของพืชสู่ชิวิต" (Bringing Plant Potential to Life)
งานมหกรรมรวมพลคนรัก NK (NK corn expo) ครั้งที่ 3

อัพเดทเมื่อ : 2018-09-01 13:05:20

งานมหกรรมรวมพลคนรัก NK (NK corn expo) ครั้งที่ 3

งานมหกรรมรวมพลคนรัก NK (NK corn expo) ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์วิจัยซินเจนทา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

โดยการจัดงานครั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรได้เข้ามาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทำให้ตลอดระยะเวลาการจัดงานมีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมงานมากถึง 1,500 คน ซึ่งภายในงานมีการแนะนำนวัตกรรมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่น่าสนใจดังนี้ 

  1. เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผ่านการคัดเลือก และยืนยันจากเกษตรกรผู้ใช้จริง เช่น S7328, S6248, NK6253 และพันธุ์ใหม่ล่าสุด NK6275 เก็บสดให้ผลผลิตมากเทคโนโลยีสารคลุกเมล็ดพันธุ์ "ครุยเซอร์" และ "แม็กซิม แอ๊กซ์แอล" จากซินเจนทาซึ่งเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์คลุกเมล็ดที่มีประสิทธภาพสูงและมีความปลอดภัย
  2. เทคโนโลยีป้องกันกำจัดวัชพืช โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สามารถแก้ปัญหาได้ในช่วงการใช้ที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกรในแต่ละพื้นที่
  3. นวัตกรรมการพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยการใช้ "โดรน" เพื่อลดการสัมผัสสาร และประหยัดเวลาแรงงาน

 ที่ตั้งสำนักงาน

ชั้น 25 ทาวเวอร์ เอ
ซีดับเบิ้ลยูทาวเวอร์

90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2201-4999


ที่ตั้งโรงงาน

261 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 4 ถนนสุขุมวิท ต. แพรกษา
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร.0-2709-4700
(ติดต่อได้ตลอด 24 ชม.)

โทรสาร. 0-2709-4707


ติดตามเราได้ที่

Facebook

Line

Youtube


เกี่ยวกับ

นโยบายส่วนตัว

Imprint

แผนที่เว็บไซต์

©2020 ซินเจนทาประเทศไทย

Top