facebook
matomo pixcel
"นำศักยภาพของพืชสู่ชิวิต" (Bringing Plant Potential to Life)
บริษัท ซินเจนทา หนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลก

บริษัท ซินเจนทา หนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลก

เป้าหมายหลักขององค์กรคือมุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนและอย่างเท่าเทียมทุกภูมิภาคของโลก ด้วยความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ระดับสากล เพื่อช่วยพัฒนาเกษตรกรรม ปกป้องสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรโลก ภายใต้พันธกิจ “นำศักยภาพของพืชสู่ชีวิต

เกี่ยวกับซินเจนทา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ปี ค.ศ.2000 เมื่อบริษัท Novatis และ AstraZeneca ควบรวมธุรกิจการเกษตรร่วมกันเป็นกลุ่มธุรกิจระดับโลกแห่งแรกที่ให้ความสนใจธุรกิจการเกษตรโดยเฉพาะ ชื่อบริษัท Syngenta มาจากรากศัพท์ 2 คำ คือ “Syn” มาจากภาษากรีก หมายถึงการผสานพลังและบูรณาการ ส่วนคำว่า “Genta” มาจากคำว่า “gens” จากภาษาละติน หมายถึงมนุษชาติ “ซินเจนทา” จึงหมายความถึง “การรวมมวลมนุษยชาติเข้าด้วยกัน”ที่ตั้งสำนักงาน

ชั้น 25 ทาวเวอร์ เอ
ซีดับเบิ้ลยูทาวเวอร์

90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2201-4999


ที่ตั้งโรงงาน

261 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 4 ถนนสุขุมวิท ต. แพรกษา
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร.0-2709-4700
(ติดต่อได้ตลอด 24 ชม.)

โทรสาร. 0-2709-4707


ติดตามเราได้ที่

Facebook

Line

Youtube


เกี่ยวกับ

นโยบายส่วนตัว

Imprint

แผนที่เว็บไซต์

©2020 ซินเจนทาประเทศไทย

Top