facebook
matomo pixcel

"นำศักยภาพของพืชสู่ชิวิต" (Bringing Plant Potential to Life)
ความมุ่งมั่นด้านความมั่นคงทางอาหาร

ความมุ่งมั่นด้านความมั่นคงทางอาหาร

การขาดแคลนน้ำ พลังงาน และพื้นที่เพาะปลูก อาจส่งผลต่อการผลิตอาหารในทศวรรษที่จะมาถึง ปัจจัยเหล่านี้จะเพิ่มแรงกดดันให้เกษตรกรมุ่งผลิตเพื่อให้ตอบสนองความต้องการอาหาร พลังงาน และเส้นใยในภาคอุตสาหกรรม เป็นเวลานานแล้วที่ความต้องการอาหารมีมากกว่าปริมาณที่ผลิตได้ในหลายพื้นที่ ทุกวันประชากรกว่า 870 ล้านคน

ไม่มีอาหารเพียงพอในการบริโภคต่อวัน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในทวีปเอเชียแปซิฟิก จากที่มีการประเมินว่า ประชากรโลกจะเพิ่มสูงถึง 9 พันล้านคนภายในปี 2593 จำนวนผู้ที่ขาดแคลนอาหารอาจเพิ่มขึ้นหากไม่ลงมือแก้ปัญหา

ซินเจนทาจึงมี แผนพัฒนาเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นผู้เพาะปลูกรายย่อยให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการเกษตร มีความรู้ความเข้าใจในการเพาะปลูก การลงทุนและการเข้าถึงตลาด เพราะซินเจนทาเชื่อว่าผู้เพาะปลูกรายย่อยคือฟันเฟืองสำคัญในการช่วยบรรลุความท้าทายด้านความมั่นคงทางอาหารของโลกได้

นอกจากนี้ ซินเจนทายังนำเสนอ ดัชนีความมั่นคงทางอาหาร (Rice Bowl Index) ซึ่งเป็นเครื่องมือประเมินความสามารถของแต่ละประเทศในการจัดการการผลิตเพื่อตอบสนองความมั่นคงทางอาหารอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ricebowlindex.com

ที่ตั้งสำนักงาน

ชั้น 25 ทาวเวอร์ เอ
ซีดับเบิ้ลยูทาวเวอร์

90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310

โทร. +662 201 4999

แฟกซ์. +662 201 4949

ที่ตั้งโรงงาน

เลขที่ 261 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ซอย4C ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร. +662 709 4700

แฟกซ์. +662 709 4707

ติดตามเรา

Facebook

Line

Youtube


เกี่ยวกับเรา

นโยบายส่วนตัว

แผนที่เว็บไซต์

©2021 ซินเจนทาประเทศไทย

Top