facebook
matomo pixcel

"นำศักยภาพของพืชสู่ชิวิต" (Bringing Plant Potential to Life)
คาลารีส คาลารีส

คาลารีส

คาลารีส คือสารคุมและกำจัดวัชพืชในข้าวโพดและอ้อย กำจัดวัชพืชใบแคบ และใบกว้างได้อย่างดีเยี่ยม ใช้งานง่าย

ดูเพิ่มเติม
คาลารีส

รายละเอียดสินค้า

จุดเด่น คาลารีส

คาลารีส คือสารคุมและกำจัดวัชพืชในข้าวโพดและอ้อย กำจัดวัชพืชใบแคบ และใบกว้างได้อย่างดีเยี่ยม ใช้งานง่าย ไม่ต้องผสมสารอื่น มีสารเสริมประสิทธิภาพในตัว เห็นผลไว คุมวัชพืชได้นาน และมีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อพ่นในระยะวัชพืชขนาดเล็ก

ชื่อสามัญ:

มีโซไตรโอน (mesotrione) + อะทราซีน (atrazine)

กลุ่มสารเคมี:

กลุ่ม F2+C1 สารกำจัดวัชพืช

รายละเอียดฉลาก

สำหรับพืช

ข้าวโพด อ้อย

อัตราส่วน

ใช้หลังวัชพืชงอก : 

 • วัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าดอกขาว 
 • วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักเบี้ยใหญ่ 

อัตรา

 • อัตรา : 480-560 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตรพ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ
 • อัตรา 120 – 140 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15 – 20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน 

วิธีการ:

 • พ่นหลังปลูกข้าวโพดที่ระยะ 7 – 10 วัน 

ใช้หลังวัชพืชงอก : 

 • วัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าตีนกา และ หญ้านกสีชมพู 
 • ประเภทใบกว้าง เช่น ผักเบี้ยใหญ่ และผักเบี้ยหิน 

อัตรา

 • อัตรา : 500-600 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ
 • อัตรา 125-150 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน 

วิธีการ:

 • พ่นหลังปลูกอ้อย ที่ระยะ 7 – 10 วัน 

ศัตรูพืช

ข้าวโพด

 • ประเภทใบแคบ เช่น หญ้าดอกขาว 
 • ประเภทใบกว้าง เช่น ผักเบี้ยใหญ่ 

อ้อย 

 • วัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าตีนกา และหญ้านกสีชมพู 
 • ประเภทใบกว้าง ผักเบี้ยใหญ่ และผักเบี้ยหิน 

ความปลอดภัย

วิธีเก็บรักษา : 
ต้องเก็บ คาลารีส ในภาชนะเดิมที่ปิดแน่น มีฉลากติดอยู่ และไม่ให้ถูกแสงแดด สถานที่เก็บต้องแห้งและเย็น ห่างไกลจากเด็ก อาหาร น้ำดื่ม สัตว์เลี้ยง และเปลวไฟ

คำเตือน :
คาลารีส เป็นวัตถุอันตราย ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันมิให้เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ผู้ใช้ต้องปฏิบัติดังนี้ :

 1. ห้าม ดื่มน้ำ กินอาหาร หรือสูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติงาน ห้าม เทสารที่เหลือหรือล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์ เครื่องพ่นสารลงในแม่น้ำ ลำคลอง หรือบริเวณใกล้เคียง เมื่อใช้สารฯ หมดแล้ว ห้าม ใช้ไฟเผาภาชนะบรรจุ หรือนำกลับไปใช้อีก ห้าม เด็กและผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณที่กำลังพ่นสาร
 2. ขณะผสม ต้อง สวมถุงมือยาง และหน้ากากเพื่อป้องกันมิให้สารเข้มข้นถูกผิวหนัง และกระเด็นเข้าตา การผสมให้ใช้ไม้กวน ขณะพ่นสาร ต้อง อยู่เหนือลมเสมอ และ ควรสวมถุงมือยาง และหน้ากาก ต้อง ล้างมือและล้างหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ และน้ำก่อนกินอาหาร ดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่ หลังจากทำงานเสร็จแล้ว ต้อง อาบน้ำ สระผม ปลี่ยนเสื้อผ้า และซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาด ภาชนะบรรจุเมื่อใช้หมดแล้วให้กลั้วล้างด้วยน้ำ 3 ครั้ง และรวม เอาน้ำล้างไปใช้ผสมพ่นสาร กำจัดภาชนะบรรจุ โดยทำลายแล้วฝังดิน หรือรวมทิ้งให้ปลอดภัย
 3. ระวัง อย่าให้เข้าปาก ตา จมูก หรือถูกผิวหนังและเสื้อผ้า ระวัง ความเป็นพิษของสารต่อพืชอื่นๆ ที่ปลูกร่วม ปลูกใกล้เคียง หรือปลูกตามหลัง
 4. การใช้สารกำจัดวัชพืช ซึ่งอยู่ในอักษรกลุ่มเดียวกัน ติดต่อกันเป็นเวลานานอาจก่อให้เกิดความต้านทานของวัชพืช
 5. ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองต่อตา และอาจทำให้เกิดอาการแพ้ทางผิวหนัง
 6. เป็นพิษต่อปลา และสัตว์น้ำอื่นๆ ต้องระวังการชะล้างลงสู่แหล่งน้ำ

อาการเกิดพิษ :

1. ถ้าสัมผัสหรือสูดดม จะทำให้เกิดการระคายเคือง ผิวหนัง ตา ช่องทางหายใจ

2. หากกลือกินเข้าไป อาจทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย พิษมากจะทำให้กล้ามเนื้อ อ่อนแรง ชัก

การแก้พิษเบื้องต้น :

ต้อง สวมถุงมือยาง และหน้ากากป้องกันการสัมผัสสารพิษ ขณะให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย

 1. ถ้าเกิดอาการพิษเนื่องจากการสูดดม รีบนำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ใช้ และให้พักผ่อนในที่ที่มีอากาศถ่ายเท สะดวก หากอาการไม่ทุเลา รีบไปพบแพทย์
 2. ถ้าเข้าตาให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดจำนวนมากนาน 15 นาที หากอาการไม่ทุเลา รีบไปพบแพทย์
 3. ถ้าถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยสบู่และน้ำจนสะอาด ถ้าเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบอาบน้ำ และเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทันที
 4. ถ้าเข้าปากให้รีบบ้วนน้ำล้างปาก หากกลืนกิน ห้าม ทำให้อาเจียน และ ห้าม ให้น้ำ เครื่องดื่ม หรืออาหารใดๆ ทั้งสิ้น รีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันทีพร้อมภาชนะบรรจุและฉลาก

คำแนะนำสำหรับแพทย์ :

 1. รักษาตามอาการ
 2. หากกลืนกินเข้าไปจำนวนมากให้ล้างท้องแล้วตามด้วย activaed charcoal 25 g ผสมน้ำ 300 ml และ sorbitol 70% 1-2 ml/kg น้ำหนักตัว (เด็กต่ำกว่า 12 ปี ลดขนาดเป็น sorbitol 35% 1.5-2.3 ml/kg น้ำหนักตัว)

ฉลากเสริม

ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่  722-2562
(ทะเบียนหมดอายุวันที่ 8 ธ.ค. 68)
กลุ่มสารเคมี : Triketone + 1,3,5-Tirazine [กลุ่ม F2+C1]

จำหน่ายที่

คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์

วิดีโอ

คารารีส ยาคุมฆ่าหญ้า เห็นผลไว ใช้ได้นาน

ที่ตั้งสำนักงาน

ชั้น 25 ทาวเวอร์ เอ
ซีดับเบิ้ลยูทาวเวอร์

90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310

โทร. +662 201 4999

แฟกซ์. +662 201 4949

ที่ตั้งโรงงาน

เลขที่ 261 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ซอย4C ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร. +662 709 4700

แฟกซ์. +662 709 4707

ติดตามเรา

Facebook

Line

Youtube


เกี่ยวกับเรา

นโยบายส่วนตัว

แผนที่เว็บไซต์

©2021 ซินเจนทาประเทศไทย

Top