facebook
matomo pixcel

"นำศักยภาพของพืชสู่ชิวิต" (Bringing Plant Potential to Life)
อามูเร่ อามูเร่

อามูเร่

ใบธงเขียวนาน เมื่อฉีดพ่นป้องกันโรคตั้งแต่ระยะข้าวออกรวง ช่วยให้ต้นข้าวสมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรค ลดโอกาสการเกิดเมล็ดด่าง เมล็ดลีบ เพิ่มโอกาสให้รวงข้าวน้ำเต็มรวงน้ำหนักไม่หาย น้ำหนักเต็ม

ดูเพิ่มเติม
อามูเร่

รายละเอียดสินค้า

จุดเด่น อามูเร่

ใบธงเขียวนาน เมื่อฉีดพ่นป้องกันโรคตั้งแต่ระยะข้าวออกรวง ช่วยให้ต้นข้าวสมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรค ลดโอกาสการเกิดเมล็ดด่าง เมล็ดลีบ เพิ่มโอกาสให้รวงข้าวน้ำเต็มรวงน้ำหนักไม่หาย

ชื่อสามัญ:

ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole)+โพรพิโคนาโซล(propiconazole)

กลุ่มสารเคมี:

กลุ่ม 3 สารป้องกันกำจัดโรคพืช

รายละเอียดฉลาก

สำหรับพืช

ข้าว

อัตราส่วน

ศัตรูพืช

 • โรคกาบใบแห้ง (sheath blight)
  ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Rhizoctonia solani (Thanatephorus cucumeris)

 • โรคใบจุดสีน้ำตาล (brown spot)
  ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Biporralis oryzae

ความปลอดภัย

วิธีเก็บรักษา :
ต้องเก็บ อามูเร่ ในภาชนะเดิมที่ปิดแน่น มีฉลากติดอยู่ และไม่ให้ถูกแสงแดด สถานที่เก็บต้องแห้งและเย็น ห่างไกลจากเด็ก อาหาร น้ำดื่ม สัตว์เลี้ยง และเปลวไฟ

คำเตือน :
อามูเร่ เป็นวัตถุอันตราย ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันมิให้เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ผู้ใช้ต้องปฏิบัติดังนี้ :

 1. ห้าม ดื่มน้ำ กินอาหาร หรือสูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติงาน ห้าม เทสารที่เหลือหรือล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์ เครื่องพ่นสารลงในแม่น้ำ ลำคลอง หรือบริเวณใกล้เคียง เมื่อใช้สารฯ หมดแล้ว ห้าม ใช้ไฟเผาภาชนะบรรจุ หรือนำกลับไปใช้อีก ห้าม เด็กและผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณที่กำลังพ่นสาร
 2. ขณะผสม ต้อง สวมถุงมือยาง และหน้ากากเพื่อป้องกันมิให้สารเข้มข้นถูกผิวหนัง และกระเด็นเข้าตา การผสมให้ใช้ไม้กวน ขณะพ่นสาร ต้อง อยู่เหนือลมเสมอ และ ควรสวมถุงมือยาง และหน้ากาก ต้อง ล้างมือและล้างหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ และน้ำก่อนกินอาหาร ดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่ หลังจากทำงานเสร็จแล้ว ต้อง อาบน้ำ สระผม ปลี่ยนเสื้อผ้า และซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาด ภาชนะบรรจุเมื่อใช้หมดแล้วให้กลั้วล้างด้วยน้ำ 3 ครั้ง และรวม เอาน้ำล้างไปใช้ผสมพ่นสาร กำจัดภาชนะบรรจุ โดยทำลายแล้วฝังดิน หรือรวมทิ้งให้ปลอดภัย
 3. ระวัง อย่าให้เข้าปาก ตา จมูก หรือถูกผิวหนังและเสื้อผ้า
 4. การใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช ซึ่งอยู่ในหมายเลขกลุ่มเดียวกัน ติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจก่อให้เกิดความ ต้านทานของเชื้อสาเหตุโรคพืช
 5. ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองต่อตา
 6. เป็นพิษต่อปลา ต้องระวังการชะล้างลงสู่แหล่งน้ำ
 7. ห้ามเก็บเกี่ยวข้าวภายใน 21 วัน หลังจากพ่นสารครั้งสุดท้าย

อาการเกิดพิษ :
ยังไม่มีรายงานอาการเป็นพิษที่เกิดกับคน

การแก้พิษเบื้องต้น :
 1. ถ้าเกิดอาการพิษเนื่องจากการสูดดม รีบนำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ใช้ และให้พักผ่อนในที่ที่มีอากาศถ่ายเท สะดวก หากอาการไม่ทุเลา รีบไปพบแพทย์
 2. ถ้าเข้าตาให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดจำนวนมากนาน 15 นาที หากอาการไม่ทุเลา รีบไปพบแพทย์
 3. ถ้าถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยสบู่และน้ำจนสะอาด ถ้าเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบอาบน้ำ และเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทันที
 4. ถ้าเข้าปากให้รีบบ้วนน้ำล้างปาก หากกลืนกิน ห้าม ทำให้อาเจียน และ ห้าม ให้น้ำ เครื่องดื่ม หรืออาหารใดๆ ทั้งสิ้น รีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันทีพร้อมภาชนะบรรจุและฉลาก
คำแนะนำสำหรับแพทย์ :
 1. รักษาตามอาการ
 2. หากกลืนกินเข้าไปจำนวนมากให้ล้างท้องแล้วตามด้วย activaed charcoal 25 g ผสมน้ำ 300 ml และ sorbitol 70% 1-2 ml/kg น้ำหนักตัว (เด็กต่ำกว่า 12 ปี ลดขนาดเป็น sorbitol 35% 1.5-2.3 ml/kg น้ำหนักตัว)

ฉลากเสริม

 • ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ 222-2554

 • (ทะเบียนหมดอายุวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566)

 • กลุ่มสารเคมี : Triazole [กลุ่ม 3]

จำหน่ายที่

ไปยังร้านค้าจัดจำหน่าย คลิก

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

ใช้ในการป้องกันกำจัดโรคพืช

 • โรคกาบใบแห้งของข้าว (sheath blight) ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Rhizoctonia solani (Thanatephorus cucumeris)
 • โรคใบจุดสีน้ำตาล (brown spot) ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Biporralis oryzae

คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์

วิดีโอ

อามูเร่ เก็บเกี่ยวความสุข

ข่าวซินเจนทา

ที่ตั้งสำนักงาน

ชั้น 25 ทาวเวอร์ เอ
ซีดับเบิ้ลยูทาวเวอร์

90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310

โทร. +662 201 4999

แฟกซ์. +662 201 4949

ที่ตั้งโรงงาน

เลขที่ 261 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ซอย4C ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร. +662 709 4700

แฟกซ์. +662 709 4707

ติดตามเรา

Facebook

Line

Youtube


เกี่ยวกับเรา

นโยบายส่วนตัว

แผนที่เว็บไซต์

©2021 ซินเจนทาประเทศไทย

Top