matomo pixcel
"นำศักยภาพของพืชสู่ชิวิต" (Bringing Plant Potential to Life)

แอนวิลป้องกันโรคระยะข้าวออกรวงช่วยให้ต้นข้าวสมบูรณ์แข็งแรง

แอนวิล

แอนวิล (เฮกซะโคนาโซล 5%)
สารป้องกันกำจัดโรคพืชในนาข้าว โดยเฉพาะโรคกาบใบแห้งที่เกิดจากเชื้อ Rhizoctonia solani ใบขีดสีน้ำตาล ได้ผลดีเมื่อฉีดพ่นป้องกันในระยะข้าวแตกกอ อายุ 21-40 วันหลังหว่าน หรือ พ่นเมื่อพบการระบาดของโรค 2 ครั้งห่างกันไม่เกิน 2 สัปดาห์


กลุ่มสารเคมี : กลุ่ม 3 สารป้องกันกำจัดโรคพืช

ชื่อสามัญ : เฮกซะโคนาโซล (hexaconazole)

ชื่อการค้า : แอนวิล

จุดเด่น
ใบธงเขียวนาน เมื่อฉีดพ่นป้องกันโรคตั้งแต่ระยะข้าวออกรวง ช่วยให้ต้นข้าวสมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรค ลดโอกาสการเกิดเมล็ดด่าง เมล็ดลีบ เพิ่มโอกาสให้รวงข้าวน้ำเต็มรวงน้ำหนักไม่หาย

ร่วมงานกับเรา

ซินเจนทาเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลกที่มีอัตราการเติบโตทางธุรกิจอย่างสำคัญมาก โดยการนำศักยภาพของพืชสู่ชีวิตทำให้เราสามารถช่วยแก้ปัญหาที่มีความเร่งด่วนที่สุดของโลก

ที่ตั้งสำนักงาน

ชั้น 25 ทาวเวอร์ เอ
ซีดับเบิ้ลยูทาวเวอร์

90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2201-4999


ที่ตั้งโรงงาน

261 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 4 ถนนสุขุมวิท ต. แพรกษา
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร.0-2709-4700
(ติดต่อได้ตลอด 24 ชม.)

โทรสาร. 0-2709-4707


ติดตามเราได้ที่

Facebook

Line

Youtube


ซินเจนทา

นโยบายส่วนตัว

Imprint

แผนที่เว็บไซต์

©2020 ซินเจนทาประเทศไทย

Top