facebook
matomo pixcel

"นำศักยภาพของพืชสู่ชิวิต" (Bringing Plant Potential to Life)
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา

อัพเดทเมื่อ : 2020-05-07 16:25:49

ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา

เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตร

ตามที่ บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด และบริษัท ซินเจนทา ซีดส์ ประเทศไทย จำกัด มีโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตร

บัดนี้ บริษัทฯ ได้ทำการพิจารณาและคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และมีความประสงค์จะแจ้งผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนตามรายชื่อ ดังนี้

ณ โอกาสนี้ ทางบริษัทฯ จะทำการประสานงานกับผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน เพื่อชี้แจ้งการรับทุนในลำดับต่อไป พร้อมกันนี้ ทางบริษัทฯ ขอแสดงความขอบคุณมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ช่วยประสานงานให้โครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี รวมถึงขอบคุณนักศึกษาทุกท่านที่ให้ความสนใจสมัครขอรับทุนเป็นจำนวนมาก และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีอีกเช่นเคยในปีต่อๆ ไป หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารติดต่อได้ที่ คุณดำรงศักดิ์ เดี่ยววาณิชย์

โทร. 08 1752 4075

บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด

และบริษัท ซินเจนทา ซีดส์ ประเทศไทย จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน

ชั้น 25 ทาวเวอร์ เอ
ซีดับเบิ้ลยูทาวเวอร์

90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310

โทร. +662 201 4999

แฟกซ์. +662 201 4949

ที่ตั้งโรงงาน

เลขที่ 261 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ซอย4C ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร. +662 709 4700

แฟกซ์. +662 709 4707

ติดตามเรา

Facebook

Line

Youtube


เกี่ยวกับเรา

นโยบายส่วนตัว

แผนที่เว็บไซต์

©2021 ซินเจนทาประเทศไทย

Top