facebook
matomo pixcel

"นำศักยภาพของพืชสู่ชิวิต" (Bringing Plant Potential to Life)
แอดวีออน ค๊อคโรช เจล เบท แอดวีออน ค๊อคโรช เจล เบท

แอดวีออน ค๊อคโรช เจล เบท

แอดวีออน ค๊อคโรช เจล เบท เป็นเหยื่อสำเร็จรูป ใช้กำจัดแมลงสาบในบ้านเรือน สถานที่ทำการค้าหรือสถานที่ทั่วไป ใช้ควบคุมแมลงสาบได้หลากหลายสายพันธุ์อย่างรวดเร็ว

ดูเพิ่มเติม
แอดวีออน ค๊อคโรช เจล เบท

รายละเอียดสินค้า

แอดวีออน ค๊อคโรช เจล เบท

แอดวีออน ค๊อคโรช เจล เบท เป็นเหยื่อสำเร็จรูป ใช้กำจัดแมลงสาบในบ้านเรือน สถานที่ทำการค้าหรือสถานที่ทั่วไป ใช้ควบคุมแมลงสาบได้หลากหลายสายพันธุ์อย่างรวดเร็ว เป็นเหยื่อที่มีส่วนผสมชนิดพิเศษที่ไม่ได้ขับไล่แมลงสาบ แต่จะทำปฏิกิริยาทางชีวภาพภายในตัวของแมลงสาบให้มีการออกฤทธิ์ภายในอวัยวะของแมลง

แอดวีออน ค๊อคโรช เจล เบท ทำงานแตกต่างจากยากำจัดแมลงอื่นๆ โดยจะมีวิธีการออกฤทธิ์เพื่อควบคุมแมลงเป้าหมายเท่านั้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการจัดการกับแมลงรบกวนโดยอาศัยกระบวนการกระตุ้นการเผาผลาญในตัวแมลงที่เป็นแมลงรบกวนเป้าหมาย กระบวนการนี้มีความสำคัญซึ่งทำให้ส่วนผสมที่ออกฤทธิ์ในแอดวีออน® ค๊อคโรช เจล เบท ส่งผลที่แตกต่างอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างแมลงที่เป็นสัตว์รบกวนกับสัตว์ที่ไม่ใช่เป้าหมาย เช่น สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม

สารออกฤทธิ์
อินดอกซาคาร์บ (indoxacarb)

ชื่อการค้า
แอดวีออน ค๊อคโรช เจล เบท 

อัตราการใช้
ป้ายหรือหยอด แอดวีออน ค๊อคโรช เจล เบท อย่างน้อย 2-5 หยด* ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ในบริเวณที่มีแมลงสาบชุกชุมมาก
(แอดวีออน ค๊อคโรช เจล เบท 1 หยด* มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 มิลลิเมตร หนัก 0.1 กรัม)
 

ที่ตั้งสำนักงาน

ชั้น 25 ทาวเวอร์ เอ
ซีดับเบิ้ลยูทาวเวอร์

90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310

โทร. +662 201 4999

แฟกซ์. +662 201 4949

ที่ตั้งโรงงาน

เลขที่ 261 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ซอย4C ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร. +662 709 4700

แฟกซ์. +662 709 4707

ติดตามเรา

Facebook

Line

Youtube


เกี่ยวกับเรา

นโยบายส่วนตัว

แผนที่เว็บไซต์

©2021 ซินเจนทาประเทศไทย

Top