matomo pixcel

แอคเซ็บท์ กำจัดวัชพืชได้หลายชนิดทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้าง

แอคเซ็บท์

แอคเซ็บท์ ประกอบด้วยสาร ไซฮาโลฟอป-บิวทิล และ พีน็อกซูแลม เป็นสารกำจัดวัชพืชหลังงอกในนาข้าว ใช้ฉีดพ่นหลังจาการใช้สารคุมหญ้า (คุมเลน) แล้ว ใช้พ่นช่วงข้าว อายุ 10-12 วัน หลังหว่าน หรือหญ้าระยะ2-3 ใบ


กลุ่มสารเคมี : กลุ่ม A+B สารกำจัดวัชพืช

ชื่อสามัญ : ไซฮาโลฟอป-บิวทิล (cyhalofop-butyl) + พีน็อกซูแลม (penoxsulam)

ชื่อการค้า : แอคเซ็บท์ 60 โอดี

  • ประกอบด้วยสารสำคัญ 2 ชนิด คือ พีน็อกซูแลม และ ไซฮาโลฟอป-บิวทิล ที่มีการออกฤทธิ์ที่แตกต่างกัน ทำให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการกำจัดวัชพืช
  • ดูดซึมเข้าได้ทั้งทางใบและราก เคลื่อนย้ายได้ทั้งขึ้นและลง เก็บวัชพืชได้เด็ดขาด ทำให้ข้าวเจรฺญเติบโตได้ดี ให้ผลผลิตสูง
  • กำจัดวัชพืชได้หลายชนิด วัชพืชใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนก ตระกูลกก เช่น กกทราย กกขนาก และหนวดปลาดุก วัชพืชใบกว้าง เช่น ผักปอดนา ตาบปัตรฤาษี และขาเขียด

ร่วมงานกับเรา

ซินเจนทาเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลกที่มีอัตราการเติบโตทางธุรกิจอย่างสำคัญมาก โดยการนำศักยภาพของพืชสู่ชีวิตทำให้เราสามารถช่วยแก้ปัญหาที่มีความเร่งด่วนที่สุดของโลก

ที่ตั้งสำนักงาน

ชั้น 25 ทาวเวอร์ เอ
ซีดับเบิ้ลยูทาวเวอร์

90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2201-4999


ที่ตั้งโรงงาน

261 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 4 ถนนสุขุมวิท ต. แพรกษา
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร.0-2709-4700
(ติดต่อได้ตลอด 24 ชม.)

โทรสาร. 0-2709-4707


ติดตามเราได้ที่

Facebook

Line

Youtube


ซินเจนทา

นโยบายส่วนตัว

Imprint

แผนที่เว็บไซต์

©2019 ซินเจนทาประเทศไทย

Top