facebook
matomo pixcel
"นำศักยภาพของพืชสู่ชิวิต" (Bringing Plant Potential to Life)

กฏทอง 5ช. ใช้สารอย่างถูกต้องปลอดภัย

ชัวร์อ่านและทำความเข้าใจฉลากผลิตภัณฑ์ ใช้ขณะขนส่ง ผสม พ่น และจัดเก็บต้องระมัดระวัง เช็คดูแลเครื่องพ่นให้อยู่ในสภาพสมบรูณ์ ชุดสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันร่างกายที่เหมาะสม ชำระปฎิบัติตนให้มีสุขอนามัยที่ดีอยู่เสมอ

กฏทอง 5ช. ใช้สารอย่างถูกต้องปลอดภัย

5 ช.

อุปกรณ์ป้องกัน PPE

การเก็บรักษาสารป้องกันและกำจัดศัตรูพืช

ขณะฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

ก่อนการฉีดพ่นสารป้องกันและกำจัดศัตรูพืช

หลังฉีดพ่นสารป้องกันและกำจัดศัตรูพืช

การบันทึกการใช้สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืช

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

5 ต้อง 5 ห้าม

ร่วมงานกับเรา

ซินเจนทาเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลกที่มีอัตราการเติบโตทางธุรกิจอย่างสำคัญมาก โดยการนำศักยภาพของพืชสู่ชีวิตทำให้เราสามารถช่วยแก้ปัญหาที่มีความเร่งด่วนที่สุดของโลกที่ตั้งสำนักงาน

ชั้น 25 ทาวเวอร์ เอ
ซีดับเบิ้ลยูทาวเวอร์

90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2201-4999


ที่ตั้งโรงงาน

261 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 4 ถนนสุขุมวิท ต. แพรกษา
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร.0-2709-4700
(ติดต่อได้ตลอด 24 ชม.)

โทรสาร. 0-2709-4707


ติดตามเราได้ที่

Facebook

Line

Youtube


เกี่ยวกับ

นโยบายส่วนตัว

Imprint

แผนที่เว็บไซต์

©2020 ซินเจนทาประเทศไทย

Top